Inwentaryzacja złóż i wyrobisk kopalin stałych oraz składowisk odpadów na obszarze gminy Bobowo 

 
 

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Smoczek
Czas wytworzenia: 2018-08-13 14:35:35
Czas publikacji: 2018-08-13 14:35:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak