Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowo - link   http://bobowo.e-mapa.net/

 
 
 
 
 
 

  

 

Liczba odwiedzin : 1437
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Ratyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2015-02-27 10:02:48
Czas publikacji: 2017-05-24 13:05:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak