Uchwał Rady Gminy Bobowo VII Kadencji 

 

 

Nr uchwały z dnia w sprawie zmiana utrata mocy
Nr XXXI/216/18 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
Nr XXXI/215/18 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXX/214/18 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Jabłówko - I etap"  
Nr XXX/213/18 15 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 r.  
Nr XXX/212/18 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobowo na lata 2018-2022  
Nr XXX/211/18 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Bobowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1346

 
Nr XXX/210/18 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Bobowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1345

 
Nr XXX/209/18 15 marca 2018 r.

w sprawie określenia rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1344

 
Nr XXX/208/18 15 marca 2108 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Bobowo publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1343

 
Nr XXX/207/18 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobowo w 2018 roku  
 


Liczba odwiedzin : 40
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Smoczek
Czas wytworzenia: 2018-03-16 11:21:05
Czas publikacji: 2018-04-16 12:38:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak