Protokoły z Sesji Rady Gminy Bobowo VII kadencji 

 

 

Protokół nr I/14 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 01 grudnia 2014 r. - do pobrania

Protokół nr II/14 z II zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 17 grudnia 2014 r. - do pobrania

Protokół nr III/14 z III zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 29 grudnia 2014 r. - do pobrania

Protokół nr IV/15 z IV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 27 lutego 2015 r. - do pobrania

Protokół nr V/15 z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 29 kwietnia 2015 r - do pobrania

Protokół nr VI/15 z VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 16 czerwca 2015 r. - do pobrania

Protokół nr VII/15 z VII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. - do pobrania

Protokół nr VIII/15 z VIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 5 listopada  2015 r. - do pobrania

Protokół nr IX/15 z IX zwyczajnej  Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 16 grudnia 2015 r. - do pobrania

Protokół nr X/16 z X zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 27 stycznia 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XI/16 z XI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 2 marca 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XII/16 z XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 13 kwietnia 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XIII/16 z XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 15 czerwca 2016 r. - do pobrania

Protokół z XIV/16 z XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 30 czerwca 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XV/16 z XVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 30 sierpnia 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XVI/16 z XVI zwyczajnej Sesji Rady gminy Bobowo z dnia 14 września 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XVII/16 z XVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 27 października 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XVIII/16 z XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 22 listopada 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XIX/16 z XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 16 grudnia 2016 r. - do pobrania

Protokół nr XX/17 z XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 8 lutego 2017 r. - do pobrania

Protokół nr XXI/17 z XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 30 marca 2017 r. - do pobrania

Protokół nr XXII/17 z XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 27 kwietnia 2017 r. - do pobrania

Protokół nr XXIII/17 z XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 8 czerwca 2017 r. - do pobrania

Protokół nr XXIV/17 z XXIV nadzwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 19 lipca 2017 r. - do pobrania

Protokół nr XXV/17 z XXV nadzwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 11 sierpnia 2017 r. - do pobrania

Protokół na XXVI/17 z XXVI zwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 29 sierpnia 2017 r. - do pobrania

Protokół nr XXVII/17 z XXVII nadzwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 25 września 2017 r do pobrania

Protokół na XXVIII/17 z XXVIII zwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 29 listopada 2017 r. - do pobrania

Protokół na XXIX/17 z XXIX zwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 19 grudnia 2017 r. - do pobrania

Protokół na XXX/18 z XXX zwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 15 marca 2018 r. - do pobrania 

Protokół na XXXI/18 z XXXI zwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 9 kwietnia 2018 r. - do pobrania

Protokół na XXXII/18 z XXXII nadzwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. - do pobrania

Protokół na XXXIII/18 z XXXIII zwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 6  czerwca 2018 r. - do pobrania

Protokół na XXXIV/18 z XXXIV nadzwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 20 lipca 2018 r. - do pobrania

Protokół na XXXV/18 z XXXV zwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 30 sierpnia 2018 r. - do pobrania

Protokół na XXXVI/18 z XXXVI nadzwyczjnej Sesji Rady Gminy Bobowo z dnia 26 września 2018 r. - do pobrania

 


Liczba odwiedzin : 1568
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2015-02-19 12:08:12
Czas publikacji: 2018-10-17 12:16:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak