Sfera Społeczna 

 

 

Sfera  Społeczna:

1. Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - do pobrania

2.  Uchwała Nr XII/92/12 Rady Gminy Bobowo z dnia 21 lutego 2012 w sprawie utworzenia Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Bobowo - do pobrania

3.  Nr XXVI/217/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Bobowo w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - do pobrania

 


Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Ratyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2017-04-19 13:54:04
Czas publikacji: 2017-04-19 13:54:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak