Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo

 

Zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowo

 

Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Gminy Bobowo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo, uchwalonego uchwałą Nr XIII/18/2000 Rady Gminy Bobowo z dnia 13.06.2000 r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/177/05 z dnia 30.08.2005 r., uchwałą Nr XXVII/174/09 z dnia 25 listopada 2009 r. i uchwałą Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Bobowo z dnia 25 listopada 2009 r.

 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowo dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Wysoka i Bobowo, na podstawie uchwały Nr XXXII/207/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku Rady Gminy Bobowo.
2. Uchwała Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Bobowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bobowo, uchwalonego uchwałą Nr XIII/18/2000 Rady Gminy Bobowo z dnia 13.06.2000r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/177/05 z dnia 30.08.2005 r. i uchwałą Nr XXVII/174/09 z dnia 25 listopada 2009 r.
3. Uchwała Nr XXVII/174/09 Rady Gminy Bobowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo, uchwalonego uchwałą Nr XIII/18/2000 Rady Gminy Bobowo z dnia 13.06.2000r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/177/05 z dnia 30.08.2005 r.
4. Uchwała XXIV/177/05 Rady Gminy Bobowo z dnia z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowo, uchwalonego uchwałą nr XIII/18/2000 Rady Gminy Bobowo z dnia 13.06.2000 r.
5. Ujednolicony tekst studium według obowiązujących uchwał w sprawie zmiany studium i zmiany opracowywanej na podstawie uchwały Nr XXXII/207/2010 z dnia 28 czerwca 2010
roku Rady Gminy Bobowo.

 

 

Załącznik Nr 2 (lepsza jakość).

 

Liczba odwiedzin : 310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Smoczek
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2017-03-29 14:27:21
Czas publikacji: 2018-08-10 09:16:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak