Ochrona Danych Osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobowo reprezentowana przez Wójta Gminy (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
5) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
-    dostępu do danych osobowych, 
-    prawo do ich sprostowania, 
-    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
-    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
-    prawo do przenoszenia danych, 
-    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
8) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
- drogą elektroniczną: iod@bobowo.gmina.pl 
- telefonicznie: +48 58 56 21766 w.52
- osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy w Bobowie przy ul. Gdańskiej 12, 83-212 Bobowo.

 

 

 

1. RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745

2. ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

3. klauzula informacyjna RODO

 

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna 2018.docx

Data: 2018-05-30 10:09:53 Rozmiar: 25.33k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 69
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Ratyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2018-05-30 10:09:53
Czas publikacji: 2018-07-11 13:45:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak