Programy 

 
 

 

Urząd Gminy Bobowo - zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/152/12 Rady Gminy Bobowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 470) wykonuje zadania przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

 

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych - ujęcie i stacja uzdatniania wody w miejscowości BOBOWO Gmina Bobowo - z 2013 roku   

 

Liczba odwiedzin : 501
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Ratyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2016-08-18 12:07:15
Czas publikacji: 2018-05-30 10:43:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak