Dostęp do informacji publicznej 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 782 ze zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

 

Podstawa prawna:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  • Art. 61 Konstytucji RP;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. Nr 782 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 88)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 782 z późn. zm.)
  • Art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 263 z późn. zm.)
 
 

Załączniki

wniosek o udzielenie informacji publicznej.doc

Data: 2015-03-30 13:59:22 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 657
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Ratyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ratyńska
Czas wytworzenia: 2015-03-30 13:44:14
Czas publikacji: 2016-07-19 11:43:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak