Rota ślubowania 

 
 
 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

ślubuję uroczyście

obowiązki radnego sprawować godnie,

 rzetelnie i uczciwie,

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

- "Ślubuję"
"Tak mi dopomóż Bóg."


 

Liczba odwiedzin : 292
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Bobowo
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Ratyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : 63
Czas wytworzenia: 2010-01-27 11:57:03
Czas publikacji: 2010-01-27 11:57:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak